Lượt xem: 73
Hội đồng nhân dân xã Nam Toàn tổ chức kỳ họp lần thứ 6, HĐND xã khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Ngày 10/01/2018, Hội đồng nhân dân xã Nam Toàn tổ chức kỳ họp lần thứ 6, HĐND xã khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Về dự kỳ họp có đồng chí: Lưu Quang Tuyển – HUV- Phó chủ tịch HĐND huyện, các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo UBND xã; đại biểu Đài PTTH huyện, các vị đại biểu là trưởng các ban ngành đoàn thể trong xã, các đồng chí bí thư, xóm trưởng, đại biểu các nhà trường, và 24 đại biểu HĐND xã khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã về dự kỳ họp.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Lê Hùng Cường – Bí thư BCH Đảng ủy – Chủ tịch UBND xã nhấn manh: “Kỳ họp tổ chức với nhiều nội dung quan trọng liên quan đến việc hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của năm 2018 và thực hiện các tiêu chí về đích NTM trong năm 2018. Và đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, tập trung nghiên cứu, thảo luận dân chủ, đóng góp nhiều ý kiến, góp phần quan trọng để Kỳ họp đạt kết quả cao nhất đáp ứng yêu cầu, sự kỳ vọng của cử tri và nhân dân trong xã.

Kỳ họp đã được thông qua các báo cáo về kết quả thực hiện các tiêu chí phát triển kinh tế xã hội – an ninh quốc phòng năm 2017; Phương hướng phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2018. Báo cáo tình hình thu chi ngân sách xã năm 2017 và dự toán thu – chi, phương án phân bổ ngân sách năm 2018, các tờ trình: Đề nghị phê chuẩn dự toán thu chi ngân sách xã năm 2018; Đề nghị phê chuẩn kê hoạch đấu giá đất ở năm 2018. Đề nghị phê chuẩn chủ trương đầu tư xây dựng 04 phòng học trường Mầm non, 02 phòng học trường Tiểu học; Đề nghị phê chuẩn chủ trương hỗ trợ đầu tư xây dựng các công trình NTM năm trong năm 2018.

Tại kỳ họp Thường trực HĐND xã báo cáo kết quả công tác năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Năm 2017 hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND và đại biểu HĐND xã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật và chương trình kế hoạch đề ra. Công tác phối hợp với UBND, Ủy ban MTTQ và các cơ quan liên quan được tăng cường, chặt chẽ, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND, phát huy được vị trí, vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp thực hiện theo đúng các quy định, quá trình điều hành kỳ họp khoa học, linh hoạt, đảm bảo dân chủ, đúng luật, chất lượng kỳ họp tiếp tục được nâng lên. Hoạt động giám sát được duy trì, nội dung giám sát đều là những vấn đề mà dư luận và cử tri quan tâm. Công tác giám sát của Thường trực HĐND đối với việc giải quyết khiếu nại – tố cáo của nhân dân được thực hiện nghiêm túc. Nghị quyết của HĐND xã ban hành đảm bảo các quy định của pháp luật, phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đáp ứng được yêu cầu, phù hợp tình hình thực tế của địa phương.

Tại kỳ họp, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã thông báo về hoạt động của MTTQ tham gia xây dựng chính quyền năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

Sau khi kỳ họp thông qua toàn bộ các báo cáo kết quả hoạt động cũng như phương hướng năm 2018, Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Lưu Quang Tuyển – Phó chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: Năm 2018 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM. Ông chỉ đạo một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

Tích cực đôn đốc hoàn thành các công trình xây dựng NTM kịp tiến độ về thời gian, đảm bảo về chất lượng công trình đưa vào sử dụng. đặc biệt quan tâm tới 2 tiêu chí về giao thông và vệ sinh môi trường.

Đảng bộ, các ban ngành đoàn thể cần tập trung giải quyết tồn tại trong việc giải phóng mặt bằng tiến hành xây dựng đường trục xã cần tìm ra biện pháp, tích cực hơn nữa vận đồng tuyên truyền nhân dân hiến đất làm đường đối với 2 xóm còn lại.

Sau kỳ họp này, UBND xã và các ban ngành đoàn thể cần phải chủ động đề ra các giải pháp cụ thể cho từng lĩnh vực; xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết mà HĐND xã đã thông qua; đề cao trách nhiệm trước nhân dân trong quản lý, chỉ đạo, điều hành; đẩy mạnh công tác tư tưởng, tuyên truyền để thống nhất nhận thức, đồng tâm, hiệp lực, nâng cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2018.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội: Tích cực đôn đốc Ban chỉ đạo DĐĐT nhanh chóng giải quyết những vướng mắc còn tồn tại trong việc hoàn thiện hồ sơ đề nghị huyện cấp giấy CNQSDĐ.

Với truyền thống của Đảng bộ, nhân dân toàn xã, với tinh thần trách nhiệm cao của đại biểu và HĐND xã, Ông  Phó chủ tịch HĐND huyện bày tỏ tin tưởng xã Nam Toàn sẽ vượt qua mọi khó khăn quyết tâm xây dựng xã đạt nông thôn mới bền vững và phát triển trong thời gian tới, xây dựng xã Nam Toàn vững về chính trị, giàu về kinh tế, mạnh về an ninh quốc phòng.

Nắm bắt và ghi nhận toàn bộ các ý kiến lãnh đạo chỉ đạo tại kỳ họp, lãnh đạo UBND xã báo cáo kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri từ kỳ họp HĐND xã lần thứ 5 đến nay; Ông Hoàng Ngọc Duy -  Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã phát biểu làm rõ hơn một số nội dung về tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. Đồng thời tiếp thu và giải trình, làm rõ những ý kiến của các đại biểu HĐND xã tại kỳ họp; ông nhấn mạnh, toàn xã quyết tâm tập trung chỉ đạo quyết liệt để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, phấn đấu hoàn thành các tiêu chí NTM trong năm 2018.

Sau những ý kiến tham luận, chất vấn và trả lời chất vấn, Kỳ họp đã thống nhất thông qua các nghị quyết quan trọng của kỳ họp gồm:

1. Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội xã Nam Toàn năm 2018;

2. Nghị quyết phê duyệt Dự toán thu – chi và phương án phân bổ ngân sách xã Nam Toàn năm 2018

3. Nghị quyết phê chuẩn chủ trương hỗ trợ về đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội phục vụ NTM.

4. Nghị quyết phê chuẩn về việc đầu tư dự án xây dựng 04 phòng học trường Mầm non, 02 phòng học trường Tiểu học.

5. Nghị quyết phê chuẩn kế hoạch đấu giá đất ở năm 2018

Bế mạc kỳ họp, đồng chí Lê Hùng Cường – Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã đề nghị: “UBND xã, các ngành cần quyết tâm hơn nữa, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành để hoàn thành chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của năm 2018 mà Nghị quyết kỳ họp thứ 6 HĐND xã thông qua.  UBND xã tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo điều hành hoạt động  và có các giải pháp hữu hiệu quan tâm tháo gỡ khó khăn và kiến nghị của cử tri nhân dân. Sau kỳ họp, đề nghị các đại biểu HĐND xã báo cáo kịp thời kết quả kỳ họp đến cử tri và nhân dân, thực hiện tốt nhiệm vụ người đại biểu nhân dân, tăng cường công tác giám sát và đôn đốc việc giải quyết các kiến nghị của công dân, gương mẫu và tích cực tuyên truyền vận động cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân thực hiện tốt các nghị quyết của HĐND xã, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018”.

Sau 01 ngày làm việc với tinh thần tích cực, nghiêm túc và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ sáu, HĐND xã khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.                             Phạm Thị Phương Liên - Bí thư BCH Đoàn xãThống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 9
  • Trong tuần: 560
  • Tất cả: 4770

Cơ quan chủ quản: Xã Nam Toàn - Nam Trực
Địa chỉ: xã Nam Toàn - huyện Nam Trực- tỉnh Nam Định
Email: xanamtoan.ntc@namdinh.gov.vn