Tổng số: 21
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
17/KH-UBND 23/05/2018 Kế hoạch thực hiện đề án xây dựng khu dân cư văn hóa NTM
Lượt xem: 8
Tải về 0
01/ĐA-UBND 25/03/2018 Đề án thực hiện xây dựng khu dân cư văn hóa NTM
Lượt xem: 8
Tải về 0
37 / BC-UBND 18/12/2017 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH-AN-QP năm 2017
Lượt xem: 8
Tải về 0
10/NQ-HĐND 15/12/2017 Nghị quyết của HĐND huyện v/v phê chuẩn đề án xây dựng khu dân cư văn hoá nông thôn mới giai đoạn 2017 - 2020 và những năm tiếp theo
Lượt xem: 8
Tải về 1
43/QĐ-VP 12/12/2017 Quyết định của Văn phòng UBND huyện v/v thành lập Tổ công tác theo dõi, hướng dẫn, hỗ trợ Trang thông tin điện tử các xã, thị trấn
Lượt xem: 10
Tải về 1
13-NQ/HU 12/12/2017 Nghị quyết của Ban Thường vụ Huyện uỷ v/v xây dựng khu dân cư văn hoá gắn với xây dựng thôn (xóm) nông thôn mới (Khu dân cư văn hoá nông thôn mới)
Lượt xem: 7
Tải về 0
423/TB-UBND 07/12/2017 Thông báo của UBND huyện Tuyển dụng viên chức năm 2017
Lượt xem: 5
Tải về 0
74/2017/NQ-HĐND 07/12/2017 Nghị quyết của HĐND tỉnh Nam Định: Ban hành quy định mức chi công tác phí, chi hội nghị của các cơ quan, đơn vị thuộc địa phương quản lý
Lượt xem: 11
Tải về 0
11-NQ/HU 06/12/2017 Nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018
Lượt xem: 249
Tải về 0
743/UBND-VP 27/11/2017 V/v đăng ký kế hoạch xử lý vi phạm đất đai theo Hướng dẫn số 42 và 1456: xử lý tình trạng lấn chiếm lòng đường dựng rạp đám cưới, đám ma, đồ VLXD
Lượt xem: 249
Tải về 0
123

Cơ quan chủ quản: Xã Nam Toàn - Nam Trực
Địa chỉ: xã Nam Toàn - huyện Nam Trực- tỉnh Nam Định
Email: xanamtoan.ntc@namdinh.gov.vn