Thông báo Kết luận của Ban Chỉ đạo Xây dựng Nông thôn mới huyện Nam Trực về làm việc với 7 xã dự kiến về đích Nông thôn mới năm 2017
Số ký hiệu văn bản 13/TB-BCĐ
Ngày ban hành 18/10/2017
Ngày hiệu lực 18/10/2017
Trích yếu nội dung Thông báo Kết luận của Ban Chỉ đạo Xây dựng Nông thôn mới huyện Nam Trực về làm việc với 7 xã dự kiến về đích Nông thôn mới năm 2017
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Nông nghiệp
Người ký duyệt Nguyễn Thanh Hà
Tài liệu đính kèm 13TB-BCĐ.pdf

Cơ quan chủ quản: Xã Nam Toàn - Nam Trực
Địa chỉ: xã Nam Toàn - huyện Nam Trực- tỉnh Nam Định
Email: xanamtoan.ntc@namdinh.gov.vn